logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMadár, Ján

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 8. apríla 1878, Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou – † 8. január 1962, Sečovce, okr. Trebišov

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 25. júna 1902 ordinovaný za kňaza. Bol kaplánom vo Forró, Hanušovciach a Trhovišti. V r. 1904 odišiel do USA, kde pôsobil do r. 1909. Po návrate bol kaplánom v Abaújszántó, v r. 1910 spravoval miestnu kapelániu Bodrogolaszi. Od r. 1911 bol administrátorom v Nižnom Žipove v trebišovskom okrese, v rokoch 1915-1918 v Kurime v bardejovskom okrese. Od r. 1918 pôsobil vo farnosti Soľ v okrese Vranove nad Topľou, kde sa po roku stal farárom, od r. 1929 vicedekanom, od r. 1944 emeritným farárom. Na dôchodku žil v Záhradnom, od r. 1951 v Sečovciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 129
Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Forró 1902 - - 1902 - - Madár, Ján kaplán
Hanušovce 1902 - - 1902 - - Madár, Ján kaplán
Trhovište 1902 - - 1904 - - Madár, Ján kaplán
USA 1904 - - 1909 - - Madár, Ján kaplán
Abaújszántó(Maďarsko) 1909 - - 1910 - - Madár, Ján kaplán
Bodrogolaszi(Maďarsko) 1910 - - 1911 - - Madár, Ján miestna kapelánia
Nižný Žipov 1911 - - 1915 - - Madár, Ján administrátor
Kurima 1915 - - 1918 - - Madár, Ján administrátor
Soľ 1918 - - - - Madár, Ján administrátor-farár
Záhradné 1944 - - 1946 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry
Záhradné 1947 - - 1951 - - Madár, Ján správca farskej expozitúry