logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaďaraši, František (1762-1838)

Iné mená:

Madarassy de Gojzest Franciscus.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 29. septembra 1762, Jászapáti, Maďarsko – † 28. júla 1838, Bratislava

Životopis:

Prvý ročník filozofie študoval v r. 1780 v Trnave, II. ročník a teológiu začal 1. júna 1784 v Budíne a ukončil v Bratislave v r. 1786. Za kňaza bol vysvätený v r. 1787 potom, čo rok strávil v trnavskom presbytériu. Bol kaplanom vo Vadkerte, od 5. júna 1793 do 30. októbra 1802 administrátorom v Rimóci. Potom bol v Budíne cenzorom a v r. 1803 v Ostrihome audítorom Svätej stolice, od r. 1805 obhajcom zväzku. V roku 1815 bol vymenovaný za jágerského kanonika, 14. februára 1816 zvolený za biskupa, v r. 1827 za bratislavského prepošta a archidiakona.
Jeho dielo vyšlo anonymne v r. 1832 v Bratislave.

Pramene:

Hirnök, 1838, s. 62; Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei irók, s. 304.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimócz(Maďarsko) 1793 jún 5. 1802 okt. 31. Maďaraši, František (1762-1838) farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1035825Maďaraši, František (1762-1838)Dissertationes historico-criticae 1832