logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMachan, Ján

Iné mená:

Machan Joannes.

Životopisné dáta:

* 1726 – † 15. septembra 1773, Gajary, okr. Malacky

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári sv. Vojtecha po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Pešti, kde krátko administroval farnosť a dal reholi piaristov. 24. septembra 1752 bol ustanovený v novozriadenej farnosti Lamač, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o ňom zaznačil, že má 29 rokov, šesť rokov je v duchovnej správe a vedie príkladný život. 27. marca 1757 prijal úrad v Gajaroch, kde aj zomrel.

Pramene:

Pesti főtempl. tört. 264; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lamač 1752 sept. 24. 1757 mar. 27. Machan, Ján farár
Gajary 1757 mar. 27. +1773 sept. 15. Machan, Ján farár