logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMacák, Juraj

Tituly:

archeológ, historik, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 11. apríla 1909, Myslava, dnes časť Košíc – † 19. apríla 2010, Myslava

Životopis:

Po maturite študoval na vojenskej akadémii, ako dôstojník vstúpil do seminára a študoval teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Za kňaza ho vysvätil biskup Jozef Čársky 10. februára 1935 v Košiciach.
V rokoch 1935-1937 pôsobil ako kaplán v Trebišove, v r. 1937 v Košiciach, odkiaľ musel po pričlenení Košíc k Maďarsku v r. 1938 ako prvý slovenský kňaz odísť. V rokoch 1938-1942 bol kaplánom v Prešove, od r. 1942 bol farárom v Kamenici nad Cirochou, kde sa od r. 1947 stal dekanom. V r. 1950 odmietol podpísať katolícku akciu, preto ho zaistili a vzali do väzby v Prešove, kde bol päť mesiacov na samotke. Trápili ho výsluchmi a zimou. Trest si odpykával v tábore v Novákoch, potom v Močenku, odkiaľ v r. 1951 utiekol spolu s Antonom Botekom. Skrýval sa v Myslave a u brata v Lorinčíku. V r. 1952 ho opäť odsúdili a uväznili v Ilave, Plzni a Mladej Boleslavi, v r. 1953 ho prepustili na amnestiu. Do r. 1957 pracoval vo výrobe, potom bol farárom v Šarišských Dravciach a v Michaloku (1966). Aj neskôr bol prenasledovaný. Obvinili ho zo štvania proti socialistickému zriadeniu po dvoch kázňach: pri pohrebe istého komunistu v Krivanoch, keď zastupoval miestneho farára a pri pohrebe kňaza Antona Hudáka v Myslave. Musel opustiť Šarišské Dravce a nastúpil do farnosti v maďarsky hovoriacej obci Brehov. Od r. 1987 žil na dôchodku v Kapušanoch pri Prešove. Zomrel vo veku 101 rokov, je pochovaný v rodisku.
Bol oduševneným historikom a archeológom, dlhé roky spolupracoval najmä s profesorom Vojtechom Budinským-Kričkom a s košickým pracoviskom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bol členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Vykonal mnohé archeologické výskumy a výsledky publikoval v početných článkoch a štúdiách v rôznych časopisoch a zborníkoch, ako napríklad Z dávnej minulosti Vranova nad Topľou a jeho okolia (1979), Ku dávnoveku Chmeľová (1985), Z dejín Toryského archidiakonátu (1994); a najmä v knihách, ktoré vydával väčšinou vlastným nákladom: Bohatier z Maglovca (1992), Na prelome vekov (1993), K dávnoveku Šariša s poukázaním na veľkomoravské osídlenie (1997), Šariš v borbe o národnú slobodu a samostatnosť (1998) a Východné Slovensko v dobe veľkomoravskej (1998). Svojou prácou značne prispel k poznaniu praveku a istých oblastí cirkevných dejín východného Slovenska. V rokoch 1940-1948 i neskôr mnoho prispieval do Katolíckych novín a do Duchovného pastiera. V rokoch 1946-1948 redigoval spolu s A. Izakovičom časopis Slovenský orol.

Pramene:

Dubovský, J. M.: Akcia kláštory. Bratislava 1998, s. 231; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 128.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trebišov 1935 - - 1937 - - Macák, Juraj kaplán
Košice 1937 - - 1938 - - Macák, Juraj kat.
Valaliky 1938 - - 1938 po - Macák, Juraj kaplán
Prešov 1938 po - 1942 - - Macák, Juraj kaplán
Kamenica nad Cirochou 1942 - - 1950 - - Macák, Juraj správca farnosti
1950 - - 1957 - - Macák, Juraj mimo pastorácie
Šarišské Dravce 1957 - - 1966 - - Macák, Juraj správca farnosti
Brehov 1966 - - 1966 po - Macák, Juraj duch.CHD
Michalok 1966 po - - - - Macák, Juraj správca farnosti
Kapušany 1987 - - - - - Macák, Juraj dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943911Macák, JurajBohatier z Maglovca1992
876649Macák, JurajNa prelome vekov1993
943912Macák, JurajK dávnoveku Šariša s poukázaním na veľkomoravské osídlenie1997
943913Macák, JurajŠariš v borbe o národnú slobodu a samostatnosť1998
644047Macák, JurajVýchodné Slovensko v dobe Veľkomoravskej1998
285393Macák, JurajŽivotná orientácia2000

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41699Duchovný pastier19422M. J. Slavský Na Kvetnú nedelu.11) Umučenie Kristovo obrodou duše.
41524Duchovný pastier19426M. J. Slavský Kázne na nedele a sviatky.XIV. nedela po Sv. Duchu.
41687Duchovný pastier19446M. J. Slavský Význam sv. kríža.
41793Duchovný pastier19448-10M. J. Slavský. Sv. Štefan — ochranca autority Božej.
1141Svätý ruženec19463Juraj Macák, dekán-farár K šesťdesiatinám nášho milovaného arcipastiera
843smer19464Juraj Macák. Kríž a otázka šťastia.
41755Duchovný pastier19484M J. Slavský Na III. nedeľu po Veľkej noci.