logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLux, Ján

Iné mená:

Lux Ján

Životopisné dáta:

† 30. júna 1819, Močiar, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

V r. 1808 bol prebendátom, v r. 1809 prísediacim konzistória. V r. 1811 bol farárom v Lúčkach, od r. 1812 v Píle. V r. 1816 sa výmenou stal farárom v Močiari, kde aj zomrel. Jeho trpezlivá smrť ako mladého človeka je opísaná v Historia domus Močiar.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lúčky (pri Kremnici) 1811 - - 1812 - - Lux, Ján farár
Močiar 1817 - - 1819 - - Lux, Ján farár