logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLüley, Alexander

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1728, Lula, okr. Levice – † 1814, Nitra

Životopis:

Bol zemianskeho pôvodu. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, v roku 1754 nastúpil ako kaplán v Trenčíne, v roku 1756 sa stal farárom v Horných Kočkovciach, v roku 1759 farárom v Podskalí, odtiaľ prešiel do Močenku. Podľa kanonickej vizitácie močenskej fary mal pri príchode do Močenku 37 rokov, hovoril slovensky a maďarsky. Začiatkom roku 1774 bol menovaný za čestného a neskôr za sídelného kanonika. Neskôr ho poverili správou nitrianskeho seminára. Tu zomrel ako kanonik – kantor v roku 1814 vo veku 86 rokov. Nitrianskej kapitule odkázal 2400 zl. ako omšovú základinu; pre oltár Panny Márie v katedrále zanechal striebornú lampu a svietniky.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MDCCCXXXVI, Nitra 1836; https://mocenok.fara.sk/wp/vsetko-o-farnosti/osobnosti/knazi-vo-farnosti/ [20.5.2021]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Kočkovce - Púchov II. 1756 - - 1759 - - Lüley, Alexander farár
Podskalie 1759 - - 1766 - - Lüley, Alexander farár
Močenok 1766 - - 1774 - - Lüley, Alexander farár