logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLuknár, Šebastián Karol, CCG

Iné mená:

Luknár Karol

Tituly:

rehoľný kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 12. (23.) novembra 1911, Rača, dnes miestna časť Bratislavy – † 18. júna 1977, Žarnovica

Životopis:

Ako mladík vstúpil do rehole Tešiteľov z Getsemani a prijal rehoľné meno Šebastián. Teológiu študoval v kňazskom seminári v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia bol 19. júna 1938 vysvätený za kňaza. V r. 1951 bol prijatý do dočasných služieb Banskobystrickej diecézy. Bol správcom farnosti v Ponikách, Oslanoch, od r. 1952 administrátorom v v Očovej. Od r. 1958 pôsobil v Žarnovici. V r. 1976 odišiel do dôchodku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 47; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1951 - - 1952 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG správca farnosti
Poniky 1951 - - 1951 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG administrátor
Očová 1952 - - 1958 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG farár
Žarnovica 1958 - - 1977 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG správca farnosti