logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLukáči, Tomáš František, OFM

Tituly:

prírodovedec, príležitostný básnik

Životopisné dáta:

* 12. septembra 1818, Trnava – † 12. novembra 1895, Eisenstadt, Rakúsko

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil v septembri 1839 v Malackách, prijal meno Tomáš. Za kňaza ho vysvätili v r. 1842. Bol gymnaziálnym profesorom a venoval sa predovšetkým prírodným vedám. Stal sa členom zoologicko-
botanickej spoločnosti vo Viedni aj členom uhorskej kráľovskej fyzikálnej spoločnosti v Budapešti.
Ešte za noviciátu zbieral rôzne pesničky, neskôr sám písal oslavné básne po latinsky, v klasických formách, v rokoch 1876-1880 najmä na provinciála Juraja Martiniána Farmadyho: Ode in natalem XLIV...Reverendi Patris GEORGII Martiniani Farmady... (Óda na 44. narodeniny... dôstojného pátra Martiniána Farmadyho..., Eisenstadt 1876, 4+8s); Genethliacon in natalem LXV...Reverendo Patri Georgio Martiniano Farmady (Óda na 55. narodeniny... dôstojnému pátrovi Jurajovi Martiniánovi Farmadymu, Eisenstadt 1877, 4-8s); Corona e floribus XIII... de horto... Reverendi Patris... (Veniec z trinástich kvetov...ku cti dôstojného pátra..., Eisenstadt 1878, 4+10s); Descriptio orae... (Popis modlitby..., Eisenstadt 1879, 4+10s); Carmen lyrico-bucolicon... (Lyricko-bukolická pieseň, Eisenstadt 1880, 4+8s).

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 113-114; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitra (horné mesto) 1868 - - 1869 - - Lukáči, Tomáš František, OFM správca farnosti