logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLudvig, Gustáv

Iné mená:

Ludvig Augustus (Gustavus.)

Tituly:

dištriktuálny notár

Životopisné dáta:

* 11. augusta 1832, Bratislava – † 1909, Nové Košariská, dnes časť Dunajskej Lužnej

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave, teológiu študoval vo Viedni. Za kňaza ho vysvätili 24. augusta 1855. Päť rokov bol kaplánom, z toho vyše roka v Mišérde, dnešnej Dunajskej Lužnej. V rokoch 1860-1868 bol farárom vo Vojke nad Dunajom, okr. Dunajská Streda. Od r. 1868 pôsobil až do smrti v Dunajskej Lužnej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Vozár, J. Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná. 1998, s. 34;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Holice 1855 august 24. 1859 - - Ludvig, Gustáv kaplán
Dunajská Lužná 1859 - - 1860 - - Ludvig, Gustáv kaplán
Vojka nad Dunajom 1860 - - 1868 - - Ludvig, Gustáv farár
Dunajská Lužná 1868 - - 1909 - - Ludvig, Gustáv farár