logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLučánsky, Juraj

Iné mená:

Lucsánszky Georgius, Lucsanský, Lúčanský Juraj.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

6. júla 1697 bol ustanovený za farára v Horných Otrokovciach. V r. 1700 bola rozšírená svätyňa s ostatkami Pavla Orbana. 4. septembra toho roka Jozef Pongrácz vo vizitácii napomínal farára, aby nevolal manželky poslucháčov smilníčkami. 16. mája 1706 prijal úrad v slobodnom kráľovskom vrchárskom meste Banská Bystrica, kde nastúpil po jezuitoch, vyhnaných Rákóczyovcami. Na pomoc zavolali františkánov. Ale v r. 1709 sa znovu vrátila Spoločnosť Ježišova, on musel ustúpiť. 29. júna 1712 bol ustanovený v Polomke. Potom 14. februára 1719 v Jelšave. Tam sa v r. 1721 konalo vyšetrovanie. Pracoval až do r. 1729.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [3.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Otrokovce 1697 júl 6. 1706 - - Lučánsky, Juraj farár
Banská Bystrica 1706 máj 16. 1709 - - Lučánsky, Juraj administrátor
Polomka 1712 jún 29. 1719 - - Lučánsky, Juraj farár
Jelšava 1719 feb. 14. 1729 - - Lučánsky, Juraj farár