logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLoziňák, Jozef

Tituly:

dekan-farár

Životopisné dáta:

* 4. decembra 1944, Šarišské Čierne, okr. Bardejov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 21. júna 1969 za kňaza pre Trnavskú arcidiecézu. Bol kaplánom v Palárikove v okrese Nové Zámky, v rokoch 1970-1975 v farnosti Blumentál Bratislava-Nové mesto. Od r. 1975 bol správcom farnosti Šurianky, pričom sa stal dekanom. V rokoch 1976-1990 pôsobil v Hontianskych Nemciach v krupinskom okrese. Od r. 1990 bol farárom v Rišňovciach v nitrianskom okrese, od 1. júla 1999 pôsobí v Častej v okrese Pezinok. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 345;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Palárikovo 1969 jún 21. 1970 - - Loziňák, Jozef kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1970 - - 1975 - - Loziňák, Jozef kaplán
Šurianky 1975 - - 1976 - - Loziňák, Jozef správca farnosti dekan
Hontianske Nemce 1976 - - 1990 - - Loziňák, Jozef správca farnosti
Rišňovce 1990 - - 1999 júl 1. Loziňák, Jozef farár
Častá 1999 júl 1. - - - Loziňák, Jozef farár