logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLőrik, Vojtech Ján

Iné mená:

Lőrik Adalbertus Joannes

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1870, Rožňava – 13. január 1947

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 29. decembra 1870 v Rožňave. Vysvätený bol 21. septembra 1893. V r. 1899 prijatý do arcidiecéze, pôsobil ako kaplán v obci Rimóc(HU), 1900 kaplán v meste Balážske Ďarmoty(HU), 1903–04 katechéta v Budapešti(HU), 1907 farár v obci Čebovce, 1910 farár v obci Bušince, 1912 dekan, 1914 farár v obci Vrbovka, 1918 okr. dekan, 1922 farár v obci Hugyag(HU). Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1927
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimóc(HU) 1899 - - 1900 - - Lőrik, Vojtech Ján kaplán
Balážske Ďarmoty(HU) 1900 - - 1903 - - Lőrik, Vojtech Ján kaplán
Budapešť(HU) 1903 - - 1904 - - Lőrik, Vojtech Ján katechéta
Čebovce 1907 - - 1910 - - Lőrik, Vojtech Ján farár
Bušince 1910 - - 1914 - - Lőrik, Vojtech Ján farár 1912 dekan
Vrbovka 1914 - - 1922 - - Lőrik, Vojtech Ján farár 1918 okr. dekan
Hugyag(HU) 1922 - - - - - Lőrik, Vojtech Ján farár