logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLongauer, Ján

Iné mená:

Longaurer. Longauer Ján. Nik, Janko.

Tituly:

národný, ľudovýchovný pracovník, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1868, Donovaly-Hanesy, okr. Banská Bysrica – † 28. októbra 1936, Lovča, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal z baníckej rodiny. Po skončení ľudovej školy na Donovaloch v r. 1880 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, od r. 1888 teológiu v tamojšom kňazskom seminári teológiu. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1893.
Bol rodoľubom, ktorý v čase národného útlaku verejne prejavoval svoju lásku k materinskému jazyku. Už ako klerik v banskobystrickom seminári mal prednášku, v ktorej pranieroval trestuhodnú neznalosť slovenčiny. Ako kaplán pôsobil v r. 1893 vo Veľkých Uherciach, v r. 1894 v Jastrabej, v r. 1895 v Novej Bani, potom vo Zvolene a Zvolenskej Slatine, od r. 1898 v Kremnici a od r. 1901 v Kláštore pod Znievom. Od r. 1913 bol farárom v Lovči. Po prevrate prijal úrad okresného dekana a škôldozorcu, v r. 1930 ho vymenovali za titulárneho kanonika.
Bol členom Slovenského literárneho krúžku v Banskej Bystrici a autorom obrany slovenčiny. Predstavoval rázovitú postavu patriarchálneho spôsobu života. Vyznačoval sa otvorenosťou, úprimnosťou, čestnosťou, skromnosťou, asketickým životom. Zo svojich celoživotných úspor venoval sumu 250 000 korún kňazskému semináru a sumu 50-tisíc korún sirotincu v Banskej Bystrici. Propagoval vzdelávacie spolky. Bol bystrým pozorovateľom a dobrým publicistom. Náboženské aj ľudovýchovné články proti alkoholizmu, sociálnym chorobám, úžerníkom a za zdravé bývanie uverejňoval v kresťansky a politicky orientovanom periodiku Naše noviny (1907-1910), ktoré redigoval Arnold Bobok (Prispievali do nich aj Štefan Kmeť-Špaňodolinec, Anton Miššúth, Karol Kmeťko, Jozef Buday); publikoval tiež v Kalmančokovom Našom priateľovi pod pseudonymom Nik alebo Janko. Vydal dve ľudovýchovné práce.

Pramene:

Kultúra, r. 8, 1936, č. 11; Katolícke noviny, r. 91, 1976, č. 44; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 423.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1902 - - 1913 - - Longauer, Ján farár
Lovča 1913 - - 1936 - - Longauer, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943873Longauer, JánNajväčší nepriateľ slovenského ľudu1913
943874Longauer, JánZdravý dom1913

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41566Kráľovná svätého ruženca19281J. Longauer. Rozjímanie pri jasličkách Ježiškových.