logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLinter, Ján

Iné mená:

Linter Joannes.

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

† 6. augusta 1827, Rimóc, Maďarsko

Životopis:

Teológiu ukončil v generálnom seminári na bratislavskom hrade v r. 1790 po štvrtom ročníku. V r. 1791 čakal na zaradenie v Trnave. 17. augusta 1791 prijal miesto miestneho kaplána v Hegy. 1. augusta 1794 v prítomnosti dištriktuálneho dekana Antona Valdinuczi bola miestna kaplánia preložená do Kossuth. V r. 1799 bolo na dokončenie kostola uvoľnených 444 florénov 35 grajciarov z náboženskej základiny. 24. decembra 1809 tam postavili faru a stal sa farárom. 24. februára 1812 bol menovaný do Rimóca, kde aj zomrel. Bol prísediacim súdnej tabule Novohradskej župy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košúty 1791 aug. 17. 1812 feb. 24. Linter, Ján farár
Rimócz(Maďarsko) 1812 feb. 24. +1827 aug. 6. Linter, Ján farár