logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLiczey, Ján

Iné mená:

Liczeg Joannes. Lyczey Joannes. Liczey Ján

Životopisné dáta:

* Prievidza – † máj 1714, Krakovany, okr. Piešťany

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 24. marca 1693 bol ustanovený za farára v Bzovíku. Tam vydal dielo Enchiridion. Odtiaľ prešiel v r. 1704 do Prievidze, kde pracoval až do r. 1705. V nasledujúcom roku sa presadil literatúrou a svoje dielo vydal tlačou v Trnave. V diele, vydanom v r. 1708 sa uvádza ako farár v Krakovanoch. V tom istom diele, vydanom v r. 1709 sa jednoducho uvádza ako kňaz Ostrihomskej arcidiecézy. 12. augusta 1710 bol znova ustanovený za farára v Krakovanoch, kde pracoval až do 6. októbra 1712.

Pramene:

Szabó, Régi m. könyvtár. 11. 2017, 2296, 2297, 2341, 2347, 2383; Katona, Hist. Crit. XXXVII. 698. etc.; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bzovík 1693 mar. 24. 1704 - - Liczey, Ján farár
Prievidza 1704 - - 1705 - - Liczey, Ján farár
Krakovany 1710 aug. 12. 1712 okt. 6. Liczey, Ján farár