logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLeporis, Ignác

Iné mená:

Leporis Ignác

Životopisné dáta:

* 1. augusta 1876, Prievidza – † 4. januára 1954

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1899 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Horných Opatovciach, Jastrabej, Novej Bani a Banskej Bystrici. V r. 1909 sa stal správcom farnosti v Hornej Lehote, v r. 1911 kaplánom v Kláštore pod Znievom, v r. 1915 správcom farnosti vo Vyhniach, v r. 1922 farárom v Slovenskom Pravne. Od r. 1941 pôsobil v Sebedraží, kde v r. 1946 odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Lehota 1909 - - 1911 - - Leporis, Ignác farár
Vyhne 1915 - - 1922 - - Leporis, Ignác farár
Slovenské Pravno 1922 - - 1941 - - Leporis, Ignác farár
Sebedražie 1941 - - 1946 - - Leporis, Ignác farár