logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLenhardt, Jozef

Iné mená:

Lenhard Jozef. Lenhart Jozef. Lenhardt Jozef

Tituly:

vicearchidiakon, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 6. augusta (19. októbra) 1911, Lipník, okr. Prievidza – † 2. augusta 1983, Medzibrod, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Základnú školu vychodil v Chrenovci, strednú školu v Prievidzi. Po ukončení teologického štúdia v kňazskom seminári v Banskej Bystrici bol 23. februára 1936 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Zvolenskej Slatine a v Očovej, potom od 1. októbra 1936 nastúpil na základnú vojenskú službu do Prahy. Od 1. marca 1938 bol kaplánom v Prievidzi, od 1. apríla 1938 bol správcom farnosti Horná Lehota, kde sa v r. 1944 stal farárom. Od r. 1950 bol cirkevným škôldozorcom a dekanom dekanátu Brezno. Od mája do augusta 1952 bol správcom farnosti Príbovce, potom v rokoch 1952-1959 bol správcom farnosti Mošovce, v rokoch 1959-1963 správcom farnosti Ladomerská Vieska, v rokoch 1963-1965 správcom farnosti Tŕnie. Od 15. decembra 1965 spravoval farnosť Medzibrod až do smrti, pričom do r. 1974 spravoval excurrendo aj Ľubietovú.
Viedol Slovenskú katolícku mládež, Katolícku jednotu, medzi rokmi 1938-1952 bol miestnym činovníkom potravného družstva. Počas vojny zachránil životy partizánov a im pomáhajúcim, aj evanjelikom aj Židom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 47; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1936 - - 1937 - - Lenhardt, Jozef kaplán
Očová 1937 - - 1938 marec 1. Lenhardt, Jozef kaplán 1937 voj. zákl. sl.
Prievidza 1938 marec 1. 1938 apríl 1. Lenhardt, Jozef kaplán
Horná Lehota 1938 apríl 1. 1944 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti 1938-1952 miestny činovník potravného družstva
Horná Lehota 1944 - - 1952 máj - Lenhardt, Jozef farár 1950 cirk. škôldozorca, dekan brezniansky
Príbovce 1952 máj - 1952 aug. - Lenhardt, Jozef správca farnosti
Mošovce 1952 aug. - 1959 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti
Ladomerská Vieska 1959 - - 1963 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti
Tŕnie 1963 - - 1965 dec. 15. Lenhardt, Jozef správca farnosti
Medzibrod 1965 dec. 15. +1983 aug. 2. Lenhardt, Jozef správca farnosti do r. 1974 excurrendo Ľubietová