logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLeitman, Štefan (1891-1966)

Iné mená:

Leitmann

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 28. augusta 1891, Nemecké Pravno, dnes Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 13. apríla 1966, Drietoma, okr. Trenčín

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 28. februára 1915.
Ako kaplán pôsobil v Rosine a v Bánovciach nad Bebravou, od r. 1916 bol dočasným administrátorom vo Višňovom, kaplánom v Kysuckom Novom Meste. V r. 1918 bol kaplánom v Rosine a v Starej Bystrici, od r. 1921 bol dočasným administrátorom vo Fačkove, od r. 1924 bol zároveň tajomníkom dištriktu. V dňoch 23. a 24. septembra 1925 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1926 sa stal administrárom i farárom vo Vysokej nad Kysucou, v r. 1936 bol súčasne tajomníkom dištriktu. Od 1. septembra 1937 bol farárom v Drietome. V r. 1947 dostal titul čestného dekana. Dňa 1. marca 1952 sa stal farárom v Žiline a súčasne aj okresným dekanom. Dňa 1. decembra 1957 zriekol funkcie okresného dekana Žilinského dekanátu a miesto neho vymenovali do tejto funkcie terchovského dekana-farára kanonika osvp. Štefana Bittera. V r. 1959 odišiel na odpočinok, ktorý prežíval v Drietome. Pohrebné obrady a zádušnú svätú omšu celebroval generálny vikár Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor a za okresný výbor katolíckeho duchovenstva sa s ním rozlúčil dekan z Trenčína, kanonik osvp. Michal Úradník.
Bol činný aj publikačne. Matica slovenská mu vydala dielo Sborník chrámových piesní.

Pramene:

Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 33; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 158; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1915 - - 1916 - - Leitman, Štefan (1891-1966) kaplán
Rosina 1915 - - 1915 - - Leitman, Štefan (1891-1966) kaplán
Višňové 1916 - - 1917 - - Leitman, Štefan (1891-1966) administrátor
Rosina 1918 - - 1918 - - Leitman, Štefan (1891-1966) kaplán
Stará Bystrica 1918 - - 1921 - - Leitman, Štefan (1891-1966) kaplán
Fačkov 1921 - - 1926 - - Leitman, Štefan (1891-1966) administrátor, farár
Vysoká nad Kysucou 1926 - - 1937 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
Drietoma 1937 - - 1952 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
Žilina 1952 - - 1959 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
900689Leitman, Štefan (1891-1966)Sbierka chrámových piesní1928, 1929
900691Leitman, Štefan (1891-1966)Sbierka chrámových piesní1936