logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLehocký, Ján, SJ

Iné mená:

Lehoczky Joannes Bapt.

Životopisné dáta:

† máj 1776, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Pôvodne bol členom Spoločnosti Ježišovej. Po jej zrušení bol prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy. Ako superior pôsobil ako farár v Španej Doline, kde zostal z vlastnej vôle tiež ako arcidiecézny kňaz a tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1771 - - 1775 - - Lehocký, Ján, SJ farár