logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLefler, Jozef

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 22. augusta 1927, Cífer, okr. Trnava – † 2. februára 2021, Trnava, poch. v Cíferi

Životopis:

Po zložitom štúdiu a ukončení bol ordinovaný až 25. augusta 1968. V rokoch 1968-1971 bol kaplánom vo Veľkých Kostoľanoch v okrese Piešťany, v rokoch 1971-1975 v Piešťanoch. V rokoch 1975-1978 spravoval farnosť Trnava-Hrnčiarovce, v rokoch 1978-1992 pôsobil v Maduniciach v trnavskom okrese. Od r. 1992 bol farárom v Modrovej v okrese Nové Mesto nad Váhom a tiež v Zavare. Od 1. júla 2006 žil v Dome pokojnej staroby v Cíferi, pričom ešte vypomáha v pastorácii. Dňa 20. augusta 2020 ho trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch menoval za honorárneho kanonika Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. 2. februára 2021 bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde ešte v ten večer zomrel. Pohrebné obrady vykonal 9. februára 2021 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v rodisku, homíliu predniesol generálny vikár Peter Šimko. Kvôli prijatým protipandemickým opatreniam sa na pohrebných obradoch nemohla zúčastniť široká verejnosť. Pochovali ho k rodičom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 344;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200825014;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210212020

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Kostoľany 1968 aug. 25. 1971 - - Lefler, Jozef kaplán
Piešťany 1971 - - 1975 - - Lefler, Jozef kaplán
Hrnčiarovce nad Parnou 1975 - - 1978 - - Lefler, Jozef správca farnosti
Madunice 1978 nov. 1. 1992 jún 30. Lefler, Jozef správca farnosti
Modrová 1992 - - 2006 júl 1. Lefler, Jozef farár
Cífer 2006 júl 1. - - - Lefler, Jozef dôchodok Dom pokojnej staroby, vypomáha v pastorácii