logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLednický, Rudolf, SJ

Životopisné dáta:

* 1. februára 1903, Vrútky, okr. Martin – † 31. augusta 1992, Ružomberok

Životopis:

Štúdium teológie absolvoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 29. mája 1926. Najprv bol kaplánom v Trenčianskej Turnej, kde sa v r. 1928 stal administrátorom. Od 1. marca 1930 bol kaplánom v Žiline, od r. 1931 v Považskej Bystrici. Dňa 1. júla 1933 sa stal správcom farnosti v Novákoch a 23. januára 1934 farárom v Kostolnej Vsi. Neskôr vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Od r. 1938 pracoval v Ružomberku ako kazateľ na ľudových misiách a vyučoval náboženstvo. V roku 1946 spolu s inými pátrami viedol misie v blumentálskom kostole v Bratislave. Na procesii v nedeľu po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v roku 1946, ktorú viedol generálny vikár Msgr. ThDr. Ambróz Lazík (1897-1969), bol kazateľom. ;Na konci 60tych rokov pôsobil pastoračne v Novákoch, Nitrianskom Rudne, Krásne pri Topoľčanoch a vo Veľkých Bieliciach. V r. 1969 sa stal správcom jezuitského kostola v Ružomberku. V r. 1971 tu žil na odpočinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 239; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 45-46; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianska Turná 1926 - - 1928 - - Lednický, Rudolf, SJ kaplán
Trenčianska Turná 1928 - - 1930 - - Lednický, Rudolf, SJ interný administrátor
Žilina 1930 - - 1931 - - Lednický, Rudolf, SJ kaplán
Považská Bystrica 1931 - - 1933 - - Lednický, Rudolf, SJ kaplán
Nitra (dolné mesto) 1933 - - 1933 - - Lednický, Rudolf, SJ kaplán
Nováky 1933 - - 1934 - - Lednický, Rudolf, SJ administrátor
Kostolná Ves 1934 - - 1940 - - Lednický, Rudolf, SJ farár
1940 - - 1951 - - Lednický, Rudolf, SJ v komunite SJ
1951 - - 1966 - - Lednický, Rudolf, SJ mimo pastorácie
Krásno 1966 - - 1966 - - Lednický, Rudolf, SJ interný administrátor
Veľké Bielice 1966 - - 1967 - - Lednický, Rudolf, SJ správca farnosti
Ružomberok 1969 - - 1974 - - Lednický, Rudolf, SJ výp.duch.
Ružomberku 1974 - - +1992 aug. 31. Lednický, Rudolf, SJ dôchodok