logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLaszlovszky, Martin

Iné mená:

Laszlovszky Martinus.

Životopisné dáta:

* Oslany, okr. Prievidza – † 28. októbra 1758, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1729 stal bakalárom, v r. 1730 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. 4. februára 1733 bol ustanovený za farára v Kostolných Kračanoch, 30. apríla 1737 v Dunajskej Strede. 13. septembra 1743 bol naňho podaná sťažnosť. V r. 1756 tam vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi zaznačil: „Bolo spísaných 14 bodov proti nemu. Po povzbudení uznal a sľúbil nápravu. Väčší rešpekt farníkov. Farníci boli spokojní, že ak znovu padne do menovaných chýb, tu a teraz utlmených, môžu ísť pred vikariátne konzistórium.“ V r. 1757 po 24 vyčerpávajúcich rokoch práce, so zodraným telom sa zriekol farnosti a odišiel do dôchodku do Ostrihomu, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kostolné Kračany 1733 Feb.. 4. 1737 apr. 30. Laszlovszky, Martin farár
Dunajská Streda 1737 apr. 30. 1757 jún 6 Laszlovszky, Martin farár