logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLami, Ján

Iné mená:

Lámy, Ján. Lámy Joannes.

Tituly:

PhDr., ThDr., kanonik, rektor seminára

Životopisné dáta:

* 6. novembra 1702, Horpács (Baráti), Maďarsko – † 24. októbra 1743, Trnava

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1723 stal bakalárom, v r. 1724 magistrom filozofie, ukončil všeobecnú filozofiu. V r. 1724 dosiahol doktorát filozofie. Teologické štúdiá absolvoval na Trnavskej univerzite. Za kňaza ho vysvätili 28. septembra 1727. Od 1. júna 1730 pôsobil ako farár v Diósegu, dnešnom Sládkovičove. Doktorát teológie dosiahol 28. augusta 1732. Od 26. augusta 1755 pôsobil v Seredi. 20. decembra 1740 ho vymenovali za ostrihomského kanonika, 12. septembra 1743 sa stal hontianskym archidiakonom. Bol aj rektorom kňazského seminára v Trnave, kde aj zomrel.
V rukopise zanechal prácu: Indiculus rerum horis subcisvis collectarum (Krátky zoznam vecí, zozbieraných vo voľnom čase, 1730).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 343; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sládkovičovo 1730 jún 1. 1735 aug. 26. Lami, Ján farár
Sereď 1735 aug. 26. 1740 - - Lami, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943739Lami, JánIndiculus rerum horis subcisvis collectarum1730