logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLadislav (Sielnica, 1561)

Iné mená:

Ladislaus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol farárom v Sielnici. V tom roku tam vykonal vizitáciu Blažej Zathay, ktorý o farárovi zaznačil: „Dobrý muž. Má všetky sviatosti. Slobodný. Pán Benický, oficiál hradu Zniev mu nechcel reštituovať mlyn, majúc trochu majetku.“ Podľa poznámky tohto vizitátora bol vtedy jediným v celom Zvolenskom archidiakonáte, ktorý viedol slobodný život.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sielnica 1561 sp. - - - - Ladislav (Sielnica, 1561) farár