logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLadislav (Ivančiná, 1559)

Iné mená:

Ladislaus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1559 bol farárom v Ivančinej, o ktorom je vo vizitácii konanej v tom roku zaznamenané: „Ženatý, ktorý si však kostol drží ozdobený a vysluhuje všetky sviatosti a obrady.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Visitatio canonika 1562, Bucko: Reformné hnutie; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ivančiná 1559 sp. - - - - Ladislav (Ivančiná, 1559) farár