logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLadislav (Bojnice, 1437)

Iné mená:

Ladislaus.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V rokoch 1437 a 1446 bol farárom v Bojniciach. V tom prvom roku Leonard Noffry s tromi bratmi z titulu stratených kociek, ponúk, pohrebov a iného majetku žiadal od svojich poddaných v Brezanoch a Nedožeroch, aby zriadili farnosť, platili pod pokutou jedenásť zlatých florénov dvakrát ročne. V tom druhom roku bojnický občan Juraj s manželkou Dorotou, daroval kostolu sv. Martina vinicu, zaväzujúc ho k povinnosti slúžiť omše na podporu chudobných.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 368; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1437 sp. - - - - Ladislav (Bojnice, 1437) farár