logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLáczay, Jozef

Iné mená:

Láczay Josephus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

5. apríla 1753 bol poslaný za kaplána do Lukáčoviec. Nato bol 20. januára 1755 ustanovený za farára v Hornom Tisovníku s Hutou a filiálkami: Dolný Tisovník, Červeňany, Šuľa, Nedelište a Madačka, kde mohli spomínať, že nebol žiadny katolícky farár, pre prezentáciu grófa Pavla Balassu, sám postavil kostoly a farnosť dostala patróna. Tam bol uvedený 17. februára toho roka. Už 4. septembra 1756 bol ustanovený vo Veľkej Suchej, 28. augusta 1764 v Šávoli. 21. mája 1768 v Divíne v Novohradskej župe, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horný Tisovník 1755 jan. 20. 1756 - - Láczay, Jozef farár
Hrnčiarska Ves 1756 sept. 4. 1764 aug. 28. Láczay, Jozef farár
Šávoľ 1764 aug. 28. 1768 máj 21. Láczay, Jozef farár
Divín 1768 máj 21. 1784 - - Láczay, Jozef farár