logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLacko, Štefan

Iné mená:

Laczko Stephanus

Životopisné dáta:

* Ľuborča-Dvorec, okr. Trenčín – † 17. januára 1848, Podkonice, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Hovoril len po slovensky. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1822 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Valaskej, Turčianskom Ďure, Horných Hámroch, Detve, Španej Doline a Vyhniach. V r. 1833 bol správcom farnosti na Starých Horách a potom v Selciach, v r. 1834 v Dobrej Nive, v rokoch 1835 - 1837 v Motyčkách. Od r. 1837 bol farárom v Podkoniciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Ďur 1823 sp. - 1824 sp. - Lacko, Štefan kaplán
Horné Hámre 1825 sp. - 1827 sp. - Lacko, Štefan kaplán
Detva 1828 sp. - - - - Lacko, Štefan kaplán
Vyhne 1829 sp. - - - - Lacko, Štefan kaplán
Staré Hory 1830 sp. - 1833 sp. - Lacko, Štefan kaplán
Staré Hory 1833 - - 1833 - - Lacko, Štefan administrátor
Selce 1834 - - 1834 - - Lacko, Štefan farár
Dobrá Niva 1835 - - 1835 - - Lacko, Štefan administrátor
Motyčky 1836 - - 1837 - - Lacko, Štefan farár
Podkonice 1837 - - 1848 - - Lacko, Štefan farár