logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLabanc, Andrej

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1929, Koškovce, okr. Humenné – † 23. septembra 2000, Kazimír, okr. Trebišov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 20. júna 1954 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Budkovciach, od r. 1956 v Snine. V r. 1958
ho nespravodlivo odsúdili. Odvolal na najvyšší súd, no i napriek chorobe musel vo väzení stráviť jedenásť mesiacov. Príčinou procesu bola skutočnosť, že žiaci na škole, kde vyučoval náboženstvo, vytrhali z učebníc dejepisu strany o marxisticko-leninskom vysvetľovaní pôvodu náboženstva. V r. 1960 sa stal kaplánom vo farnosti Košice-Juh, v r. 1961 v Bardejove, v r. 1963 farárom v Kazimíre, od 1. júla 1998 odišiel do dôchodku. Zostal bývať vo farnosti a tu aj zomrel.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 82; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 174; Schematizmus Košickej arcidiecézy 1998. Košice 1998, s. 129; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 119.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budkovce 1954 - - 1956 - - Labanc, Andrej kaplán
Snina 1956 - - 1959 - - Labanc, Andrej kaplán
1959 - - 1960 - - Labanc, Andrej mimo pastorácie
Košice-juh 1960 - - 1961 - - Labanc, Andrej kaplán
Bardejov 1961 - - 1963 - - Labanc, Andrej kaplán
Kazimír 1963 - - - - Labanc, Andrej správca farnosti
Kazimír 1998 - - - - Labanc, Andrej dôchodok