logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKutiš, Ignác

Životopisné dáta:

* 26. marec 1898, Prusy, okr. Bánovce nad Bebravou – † 23. februára 1982, Prusy

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol v Nitre 29. mája 1926 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Divine, v r. 1927 v Bošáci a potom v Pruskom. V r. 1929 bol v Turzovke a stal duchovným správcom v Hornom Vadičove, o rok nato dočasným správcom. Od r. 1931 bol kaplánom v Turzovke. V r. 1932 zložil prosynodálne skúšky. Od r. 1934 pôsobil v Omšení v trenčianskom okrese, najprv ako dočasný správca, potom ako farár. V rokoch 1941-1942 bol vojenským kurátom. V rokoch 1943-1953 bol farárom v Zákopčí v okrese Čadca. Od augusta 1969 do júna 1972 pôsobil vo Fačkove v žilinskom okrese. Potom odišiel na dôchodok.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 156; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divina 1926 - - 1927 - - Kutiš, Ignác kaplán
Bošáca 1927 - - 1927 - - Kutiš, Ignác kaplán
Pruské 1927 - - 1929 - - Kutiš, Ignác kaplán
Turzovka 1929 - - 1929 - - Kutiš, Ignác kaplán
Horný Vadičov 1929 - - 1931 - - Kutiš, Ignác administrátor
Turzovka 1931 - - 1934 - - Kutiš, Ignác kaplán
Omšenie 1934 - - 1941 - - Kutiš, Ignác administrátor, farár
1941 - - - - - Kutiš, Ignác vojenský duchovný
Zákopčie 1943 - - 1953 - - Kutiš, Ignác farár
Fačkov 1969 - - 1972 - - Kutiš, Ignác správca farnosti