logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKútik, Marek

Iné mená:

Kutik Marcus. Kútik Matej. Kútik Marek

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

20. júna 1673 bol ustanovený za farára v Trstíne v Bratislavskej župe. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ferdinand Pálffy. V mesiaci novembra toho roka sa zriekol farnosti. Od r. 1675 bol farárom v Tŕní, odtiaľ prešiel v r. 1679 do Lutily, kde pracoval až do r. 1684.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1673 jún 20. 1673 nov. - Kútik, Marek farár
Tŕnie 1675 - - 1679 - - Kútik, Marek farár
Lutila 1679 - - 1684 - - Kútik, Marek farár