logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKürthy, Alexius

Iné mená:

Kürthy Alexius.

Tituly:

PhMgr., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1720 – † 18. novembra 1777, Horné Saliby, okr. Galanta

Životopis:

Bol magistrom filozofie. Teológiu študoval na Pázmáneu. 25. augusta 1747 bol poslaný za kaplána do Galanty. Nato bol 6. septembra 1748 ustanovený za farára v Horných Salibách. Bol inštalovaný na sviatok mena Panny Márie, ktorý sa vtedy slávil 14. septembra, nie bez protestov nekatolíkov, ktorí chceli veľkým úradom zabrániť investitúre. Tam v r. 1756 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi zaznačil: „36 ročný. Dom má v dobrom stave. Je oprávnený viesť katechézy.“ Hneď zastával aj úrad dekana seneckého dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Saliby 1748 sept. 6. +1777 nov. 18. Kürthy, Alexius farár