logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuna, Pavol (-1760)

Iné mená:

Kuna Paulus.

Životopisné dáta:

* Jelšovce, okr. Nitra – † 10. januára 1760, Hrkáč, Gemerská Ves, okr. Revúca

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1735 bakalárom, v r. 1736 magistrom filozofie. 13. mája 1740 bol ustanovený za farára v Beši. 11. mája 1742 bol ustanovený vo Veľkých Chyndiciach, kde pracoval až do r. 1745. Od 1. marca 1750 bol kaplánom v Jelšave. 31. júla 1754 bol ustanovený za farára v Hrkáči čiže Gemerskej Vsi, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beša 1740 máj 13. 1742 - - Kuna, Pavol (-1760) farár
Veľké Chyndice 1742 máj 11. 1745 - - Kuna, Pavol (-1760) farár
Gemerská Ves 1754 júl 31. +1760 jan. 10. Kuna, Pavol (-1760) farár