logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKulifaj, Tadeáš

Iné mená:

Kulifay Thadaeus

Životopisné dáta:

* 1767, Považská Bystrica – † 12. marca 1850, Prochot, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

V r. 1792 bol kaplánom vo Vyhniach, od r. 1793 miestnym kaplánom v Kľaku. V r. 1797 sa stal farár v Prochote, kde aj zomrel.

Pramene:

Kánonická vizitácia Prochot; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľak 1793 - - 1797 - - Kulifaj, Tadeáš miestny kaplán
Prochot 1797 - - 1807 - - Kulifaj, Tadeáš miestny kaplán
Prochot 1807 - - 1850 - - Kulifaj, Tadeáš farár