logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKuchtík, Martin Jozef

Iné mená:

Kuchtig Martinus, Josephus. Kuchtík Martin

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

8. mája 1719 bol ustanovený za farára v Rabčiciach, kde pracoval až do r. 1721. Od 27. novembra 1722 pôsobil v Očovej, kde pracoval až do r. 1727. V r. 1730 pracoval ako farár v Ponikách. Napokon bol 5. júla 1731 ustanovený v Dolných Lelovciach, kde 15. mája 1732 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rabčice 1713 máj 13. 1721 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
Očová 1722 nov. 27. 1727 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
Poniky 1730 - - 1730 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
Dolné Lelovce 1731 júl 5. 1732 - - Kuchtík, Martin Jozef farár