logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKucharovszky, Vojtech

Iné mená:

Kucharovszky Adalbertus. Kuharócz Adalbertus.

Životopisné dáta:

† február 1697, Orávka, dnes v Poľsku

Životopis:

Od r. 1686 bol farárom v Lokci, ako bolo spomenuté vo vizitácii, ktorú v r. 1697 vykonal Imrich Pongrácz: „Proti zosnulému miestnemu farárovi bola podaná sťažnosť, že za osem rokov sa nepostaral o stav svojej farnosti. Dočasne sa postaral o tri ornáty, zanechal strieborný kalich a 30. imperiálov, z ktorých sa bolo treba starať o chrám.“ Pracoval až do r. 1693. Dočasne od 1. februára 1688 prijal aj novozriadenú farnosť v Sedliackej Dubovej, ktorej sa však v tom roku zriekol. 29. novembra 1693 bol ustanovený v Orávke, kde 11. februára 1697 vykonal vizitáciu vyššie spomenutý Imrich Pongrácz, ktorý o ňom takto: „V čase vizitácie zomrel. Zostal dlžný 500 florénov.“ Teda zomrel vo februári 1697.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lokca 1677 - - 1693 - - Kucharovszky, Vojtech farár
Sedliacka Dubová 1688 feb. 1. 1688 - - Kucharovszky, Vojtech farár
Orávka(Poľsko) 1693 nov. 29. - - - Kucharovszky, Vojtech farár