logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubiš, Ambróz

Tituly:

kňaz Banskobystrickej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 10. marca 1944, Detvianska Huta – † 30. septembra 2016, Detvianska Huta

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15. augusta 1966 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. V rokoch 1966-1967 bol kaplánom v Detve, v rokoch 1967-1971 v Žarnovici,kde bol v r. 1971 odsúdený spolu s jezuitom Jánom Ďuricom z Krupiny za to, že vyučovali náboženstvo, organizoval duchovné cvičenia a rozširoval náboženskú literatúru. V rokoch 1971-1977 bol mimo pastorácie a bol mu odobratý štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti. V rokoch 1977-1978 spravoval farnosť Slovenské Pravno, v rokoch 1978-1990 farnosť Malé Kršteňany. V rokoch 1990-1997 bol farárom vo farnosti Vyhne, v rokoch 1997-2002 vo farnosti Bzenica, pričom v rokoch 1997-1998 excurrendo spravoval aj Vyhne. V rokoch 2002-2005 bol kaplán a duchovným rehoľných sestier Dcér kresťanskej lásky - Vincentiek v Nitrianskom Pravne v prievidzskom okrese. Od r. 2005 žil na dôchodku v rodisku.
V rodisku bude pochovaný 5. októbra 2016 o 14. hodine.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 46;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160930024
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 103.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1966 - - 1967 - - Kubiš, Ambróz kaplán
Žarnovica 1967 - - 1971 - - Kubiš, Ambróz kaplán
1971 - - 1977 - - Kubiš, Ambróz mimo pastorácie štátny súhlas odobratý, vo výrobe do roku 1977
Slovenské Pravno 1977 - - 1978 - - Kubiš, Ambróz správca farnosti
Malé Kršteňany 1978 - - 1990 - - Kubiš, Ambróz správca farnosti
Vyhne 1990 - - 1997 - - Kubiš, Ambróz farár
Bzenica 1997 - - 2002 - - Kubiš, Ambróz farár
Vyhne 1997 - - 1998 - - Kubiš, Ambróz excurrendo z Bzenice
Nitrianske Pravno 2002 - - 2005 - - Kubiš, Ambróz kaplán rehoľný duchovný sestier Vincentiek
Detvianska Huta 2005 - - +2016 sept. 30. Kubiš, Ambróz dôchodok