logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubina, Štefan

Iné mená:

Kubina Stephanus.

Životopisné dáta:

† 28. januára 1832, Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v budínskom generálnom seminári v r. 1782 po štvrtom ročníku. Hneď sa stal výchovným prefektom v Komárne. Ako kaplán pôsobil v Dvoroch nad Žitavou. Od apríla 1784 bol farárom vo Vojke nad Dunajom. 28. októbra 1790 sa stabilizovala kaplánska stanica. Od r. 1811 zastával úrad zastupujúceho dištriktuálneho dekana Žitného ostrova. Bol zároveň prísediacim súdnej tabule Vojky a Arcibiskupského Lélu. V r. 1822 sa stal špirituálom bohoslovcov v seminári sv. Štefana v Trnave a profesorom maďarského jazyka a literatúry na tamojšom arcibiskupskom lýceu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vojka nad Dunajom 1787 - - 1822 - - Kubina, Štefan farár