logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubina, Anton

Iné mená:

Kubina Antonius.

Životopisné dáta:

† 19. marca 1751, Báhoň, okr. Pezinok

Životopis:

3. mája 1738 bol ustanovený za farára v Bacúrove. Nato 14. júla 1741 v Liptovskom Svätom Jáne, čoho sa hneď vzdal a vrátil sa späť. 29. januára 1748 bol ustanovený v Báhoni, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bacúrov 1738 máj 3. 1748 jan. 29. Kubina, Anton farár
Liptovský Ján 1741 júl 14. 1741 - - Kubina, Anton farár
Báhoň 1748 jan. 29. +1751 mar. 19. Kubina, Anton farár