logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubica, Jozef (-1817)

Iné mená:

Kubicza Josephus.

Životopisné dáta:

† 3. februára 1817, Trnava

Životopis:

1. augusta 1803 bol z Nitrianskej diecézy, kde bol farárom v Soblahove, prijatý do Ostrihomskej arcidiecézy. Od 5. novembra toho roka 1803 pôsobil ako kaplán a suplent starého farára v Borskom Svätom Mikuláši. 1. marca 1804 obdržal farnosť Vinodol, kde pracoval až do 21. novembra 1806. Vtedy odišiel do dôchodku. V r. 1807 sa stal predspevákom v Bratislave. Nato v r. 1808 obdržal farnosť Zeleneč, kde pracoval až do r. 1811. Ako dôchodca sa v r. 1815 stal nemocničným kaplánom na vojenskom hrade. Od r. 1816 bol znova na dôchodku. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Soblahov 1789 nov. 25. 1803 - - Kubica, Jozef (-1817) farár
Borský Mikuláš 1803 nov. 5. 1804 mar. 1. Kubica, Jozef (-1817) kaplán
Vinodol 1804 mar. 1. 1806 nov. 2. Kubica, Jozef (-1817) farár
Cífer 1807 - - 1807 - - Kubica, Jozef (-1817) kaplán
Zeleneč 1808 - - 1811 - - Kubica, Jozef (-1817) farár