logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubica, Anton (1762-1803)

Tituly:

náboženský spisovateľ, filológ

Životopisné dáta:

* 6. júla 1762, Rajec, okr. Žilina – † 2. marca 1803, Žabokreky, dnes Žabokreky nad Nitrou, okr. Partizánske

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v Rajci, teológiu študoval v Nitre (1780-1784) a v Generálnom seminári v Bratislave (1784-1787).
Pracoval ako kaplán v Rajci, správca farnosti vo Varíne, kaplán v Trenčíne a Nitre (1790), správca farnosti v Oponiciach (1791-1796), Zákopčí (1797-1799), Nitre (1799-1802), Žabokrekoch nad Nitrou (1802-1803). V čase bratislavských štúdií prispel k národnému a jazykovému kodifikačnému úsiliu A. Bernoláka ako spoluzostavovateľ Dizertácie (1787).
Bol členom Slovenského učeného tovarišstva, autor kázne, v ktorej spomína spoluprácu na Dizertácii. Vlastnil knižnicu so vzácnou spoločenskovednou literatúrou, najmä jazykovednou. Okrem toho vydal: O dúvernosti v Pánu... (Trnava 1797).

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MDCCCXXXVI, Nitra 1836; Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Portréty kňazov-buditeľov. Bratislava - Trnava 1980, s. 12; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 28; Stanislav, J.: K jazykovednému dielu Antona Bernoláka. Bratislava 1941, s. 19, 94-95; Baník, A.: Pomocníci Antona Bernoláka v rokoch 1786-1790 pri diele slovenského literárneho obrodenia. Kultúra, r. 9, 1937, s. 202; Drozd, Š.: Anton Kubica - Bernolákov spolupracovník pri Dissertácii. Literárny archív 1969, 1970, s. 11-31; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 213-214; Encyklopédia Slovenska 3. Bratislava 1979, s. 265.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1791 - - 1796 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
Zákopčie 1798 - - 1799 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
Nitra (horné mesto) 1799 - - 1801 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
Žabokreky nad Nitrou 1802 - - +1803 mar. 2. Kubica, Anton (1762-1803) farár