logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKruplanicz, Juraj

Iné mená:

Kruplanicz Georgius.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Od júna 1682 bol farárom v Smoleniciach. Už v r. 1684 sa stal dekanom tohto dištriktu. Nato bol 17. apríla 1685 ustanovený za farára v Holíči, 2. januára 1691 v Krušovciach, ale už 22. apríla toho roka v Chorvátskom Grobe. Od 19. júna toho roka pôsobil v Podolí. Odtiaľ prešiel v r. 1692 do Slovenského Grobu. Potom bol 22. apríla 1694 ustanovený v Blatnom, kde pracoval až do r. 1714.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Smolenice 1682 - - 1685 apr. 17. Kruplanicz, Juraj farár
Holíč 1685 apr. 17. 1690 jan. 2. Kruplanicz, Juraj farár
Krušovce 1691 jan. 2. 1691 apr. 22. Kruplanicz, Juraj farár
Chorvátsky Grob 1691 apr. 22. 1692 - - Kruplanicz, Juraj farár
Podolie 1691 júl 19. 1691 - - Kruplanicz, Juraj farár
Slovenský Grob 1692 - - 1694 apr. 22. Kruplanicz, Juraj farár
Blatné 1694 apr. 22. 1714 - - Kruplanicz, Juraj farár