logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrupicz, Matej

Iné mená:

Krupicz Mathias. Krupicz Matej

Životopisné dáta:

* 1640 – † 1709, Tužina, okr. Prievidza

Životopis:

Od r. 1667 študoval filozofiu v Pázmáneu. Tam ukončil aj teológiu v r. 1670 po treťom ročníku. Od 16. júna toho roka bol kaplánom v Trnave. 6. januára 1672 bol ustanovený za farára v Koši, kde pracoval až do r. 1674. Od 17. novembra 1678 pôsobil v Nemeckom Pravne s filiálkou Tužina. V materskej farnosti naliehali na uvedenie nekatolíka, v r. 1679 musel prestať pracovať. 22. apríla 1691 bol ustanovený v Tužine ako farár, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: 58 ročný, kňazom 28 rokov, tu 6 rokov. Káže obsažne pre ľud. Má 2700 duší, všetko katolíci, pretože panstvo je katolícke. Ako filiálka bol vtedy pripojený Gajdel, kde v tom roku nanovo vybudovali kostol. V r. 1700 vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý povedal o farárovi: „Chorvát, 60 ročný. Do filiálky Gajdel dostal nový svätostánok. Postavila sa fara. Žiadali vlastného farára. Sľúbil som im tužinského.“ V tom roku tam bola zriadená farnosť, do ktorej on neprešiel, ale zostal v Tužine až do r. 1709.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1672 jan. 6. 1674 - - Krupicz, Matej farár
Nitrianske Pravno 1678 nov. 17. 1679 - - Krupicz, Matej farár
Kľačno 1691 - - 1700 - - Krupicz, Matej farár
Tužina 1691 apr. 22. 1709 - - Krupicz, Matej farár