logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrogman, Viktor

Životopisné dáta:

* 11. novembra 1905, Veľké Ripňany, okr. Topoľčany – † po r. 1971, Šajdíkove Humence, okr. Senica

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 2. júla 1933 ako saleziánsky kňaz v Ľubľane. Vystúpil z rehole a vstúpil do Trnavskej ap. adm. V rokoch 1943-1945 bol kaplánom v Pobedime v okrese Nové Mesto nad Váhom, v rokoch 1945-1946 v Jacovciach v topoľčianskom okrese, v rokoch 1946-1947 v Cíferi v trnavskom okrese. V rokoch 1947-1950 bol administrátorom farnosti Hrachovište v orkese Nové Mesto nad Váhom, v rokoch 1950-1952 v Cerovej-Lieskovom v senickom okrese, v rokoch 1952-1953 v Brodskom v okrese Skalica, v rokoch 1953-1956 v Borovciach v okrese Piešťany. V rokoch 1956-1960 pôsobil v Žakýle-Teplej v okrese Banská Štiavnica, v rokoch 1960-1964 v Ardanovciach v topoľčianskom okrese, od r. 1964 v Prievaloch v senickom okrese. Potom žil na odpočinku v Rudne nad Hronom v okrese Žarnovica, od r. 1971 v Šajdíkových Humenciach v senickom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 343;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1933 - - 1943 - - Krogman, Viktor rehoľný kňaz u saleziánov
Pobedim 1943 - - 1945 - - Krogman, Viktor kaplán
Jacovce 1945 - - 1946 - - Krogman, Viktor kaplán
Dolné Dubové 1946 po - 1946 - - Krogman, Viktor zastupujúci
Cífer 1946 po - 1946 - - Krogman, Viktor kaplán
Hrachovište 1947 - - 1950 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Cerová 1950 - - 1952 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Brodské 1952 - - 1952 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Borovce 1952 apr. 19. 1955 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Podhorie 1955 - - 1959 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Ardanovce 1960 - - 1963 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Prievaly 1963 - - 1968 - - Krogman, Viktor správca farnosti
Rudno nad Hronom 1964 po - +1971 po - Krogman, Viktor dôchodca od r. 1971 Šajdíkove Humence