logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrnáč, Ján

Iné mená:

Krnacs Joannes. Krnáč Ján.

Životopisné dáta:

* 1682, Detva – † 22. mája 1716, Horná Ždaňa, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

V r. 1706 bol ako bohoslovec prvého ročníka v seminári sv. Vojtecha mimoriadne vyhlásený za magistra filozofie. 3. júna 1709 bol ustanovený za farára v Čajkove, 6. decembra toho roka v Hájnikoch. Nato 13. februára 1710 vo Lovči a v Hornej Ždani, kde pracoval až do r. 1716.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čajkov 1709 jún 3. 1713 - - Krnáč, Ján farár
Sliač 1709 dec. 6. 1710 feb. 13. Krnáč, Ján farár
Horná Ždaňa 1710 - - 1716 - - Krnáč, Ján farár
Lovča 1710 feb. 13. 1716 - - Krnáč, Ján farár