logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrizsanóczy, Ján

Iné mená:

Krizsanóczy Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil po druhom ročníku. 12. apríla 1701 bol ustanovený za farára v oboch Ždaniach s filiálkami Trnávka a Bukovina. Dočasne od r. 1703 do r. 1704 spravoval aj Lovču. Nato spravoval Horné a Veľké Opatovce, kde sa za neho dokončila obnova kostola. 6. decembra 1709 bol ustanovený v Sklených Tepliciach, ponechajúc si aj Opatovce. V r. 1713 v oboch farnostiach vykonal vizitáciu Ján Bublovics, ktorý povedal, že farár má 38 rokov. Odtiaľ mal ísť do Bátoviec, kam nenastúpil, lebo 22. novembra toho roka bol ustanovený v Hontianskych Nemciach, kde pracoval až do r. 1727.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ždaňa 1701 apr. 12. 1709 - - Krizsanóczy, Ján farár
Lovča 1703 - - 1704 - - Krizsanóczy, Ján farár
Horné Opatovce 1704 - - 1713 - - Krizsanóczy, Ján farár
Sklené Teplice 1709 dec. 6. 1713 okt. 22. Krizsanóczy, Ján farár
Bátovce 1713 okt. 20. 1713 nov. 17. Krizsanóczy, Ján farár
Hontianske Nemce 1713 nov. 22. 1727 - - Krizsanóczy, Ján farár