logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrižalkovič, Jozef

Tituly:

Mgr., kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 29. marca 1953, Torysa, okr. Sabinov – † 13. februára 2021, Michalovce, poch. v Toryse

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 15. júna 1980 vysvätil v Banskej Bystrici biskup Jozef Feranec za kňaza. V rokoch 1980-1983 bol kaplánom v Prešove, v rokoch 1983-1987 v Bardejove. V r. 1987 bol administrátorom v Križovanoch v prešovskom okrese, od r. 1998 pôsobil ako farár v Lekárovciach v okrese Sobrance. Zomrel na následky koronavírusu Covid-19. Kvôli prijatým protipandemickým opatreniam sa na pohrebných obradoch nemohla zúčastniť verejnosť, tie sa konali 18. februára 2021 v kostole Panny Márie Ružencovej v Lekárovciach. Následne boli telesné pozostatky uložené na cintoríne v Toryse.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 114; KN č.9/2021 s. 14

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1980 - - 1983 - - Križalkovič, Jozef kaplán
Bardejov 1983 - - 1987 - - Križalkovič, Jozef kaplán
Križovany 1987 - - 1998 - - Križalkovič, Jozef administrátor
Lekárovce 1998 - - - - - Križalkovič, Jozef farár