logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKristián, Vaclav

Iné mená:

Christian Venceslaus. Christian Václav. Kristian Václav.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

28. januára 1699 bol ustanovený za farára v Kopernici, odtiaľ prešiel 27. apríla 1702 do Turčianskeho Svätého Martina, potom 27. apríla 1703 do Zlatých Moraviec, kde zostal až do februára 1704, a potom bol 16. januára 1706 ustanovený v Novej Bani, kde v auguste toho istého roka dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kopernica 1699 jan. 28. 1702 - - Kristián, Vaclav farár
Martin 1702 apr. 27. 1703 - - Kristián, Vaclav farár
Zlaté Moravce 1703 apr. 27. 1704 feb. - Kristián, Vaclav farár
Nová Baňa 1706 jan. 16. 1706 - - Kristián, Vaclav farár