logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrišpini, Štefan

Iné mená:

Crispini, vel Krispini Stephanus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1646 bol farárom v Kováčovej (v Schem. 1978 fil. Sliaču), o ktorom zaznačil tekovský archidiakon Matej Schlegel pri vizitácii 1647: Z konventu sv. Benedikta, magister filozofie, dva roky teológie, bystrý, cca 35-ročný, desať rokov kňazom. Má synodálne knihy, stará sa o pokrstených.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1646 - - - - - Krišpini, Štefan duch. správca Kováčovej Podľa Schem. 1978 fil. Sliaču