logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKriegler, Jozef

Iné mená:

Kriegler Josephus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1825, Pešť, Maďarsko – † 16. júla 1876, Nové Zámky

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. 12. novembra 1848 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil dva mesiace v Nagymarosi, potom bol poslaný do Budína u sv. Anny. V r. 1850 prešiel do Pešti vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie. V r. 1852 sa stal profesorom náboženstva na budínskom gymnáziu. V r. 1854 sa stal riaditeľom budínskych základných škôl. Bol ozdobený hodnosťou opáta Opátstva sv. Ondreja prope Visegrád. 1. júna 1870 sa uvádza ako farár v Tvrdošovciach, v tom istom roku sa stal dekanom novozámockého dištriktu. Zomrel na mŕtvicu, keď kázal z ambony.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošovce 1870 jan. 1. +1876 júl 16. Kriegler, Jozef farár